Frederiksværkvej 122, 3200 Helsinge

Projektejendom midt i Ramløse og det grønne Nordsjælland

Med den højeste og mest centrale beliggenhed, som nabo til kirken i hyggelige Ramløse, ligger denne helt udtjente og nedrivningsklare ejendom - tidligere gård/landbrugsejendom med 2 boliger jf. BBR.

Her er forventeligt kik til enten Arresø eller Tisvilde Hegn fra en kommende 1.sal på nye boliger - afhængigt af hvilken vej man kikker ud af vinduet! Ramløse ligger imellem Helsinge og Frederiksværk - omgivet af marker og med et faldende terræn fra "bakketoppen", hvorpå kirken er placeret på traditionel maner!

Kommunen er Gribskov og her en Kommuneplan for området/ejendommen, som umiddelbart tilsiger en bebyggelsesprocent på 40% i 1,5 plan med max højde på 8,5 meter i en tæt/lav bebyggelse. Så, udnyttet optimalt, vil der kunne opføres 2.436 kvm rækkehuse, hvis Kommunens billigelse opnås, til det fremlagte projekt!

Yderligere info - kontakt Claus Lillelund - 40302400 - cl@kco.dk